LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN TOKYO SEISAKUSHO

 • Năm 1956
  Thành lập Công Ty Tokyo Seisakusho JP (TS) ở Nhật
 • Năm 1969
  Xây dựng nhà máy sản xuất ở Nhật
 • Năm 1977
  Thành công sản xuất dao gạt mực cho ngành in ống đồng và bắt đầu hoạt động kinh doanh trong nước Nhật
 • Năm 2006
  Xây dựng lại tòa nhà Công Ty Tokyo Seisakusho JP (TS)
 • Năm 2010
  Xây dựng nhà máy KAWAGUCHI
 • Năm 2010
  Xây dựng nhà máy chuyên mạ dao gạt mực
 • Năm 2012
  Xây dựng nhà máy chuyên gia công dao gạt mực. Đồng thời tăng cường thêm máy móc thiết bị
 • Năm 2014
  Thành lập Công Ty TNHH TS Corporation (Asia) ở Thái Lan đóng vai trò trung tâm thương mại khu vực Châu Á
 • Năm 2017
  Thành lập Công Ty TNHH Tokyo Seisakusho Việt Nam (TSV) ở Hồ Chí Minh
 • Năm 2017
  Thành lập Công ty TNHH Thương mại TS Thượng Hải như một điểm bán hàng khác ở khu vực Châu Á
 

 

CÁC NHÀ MÁY
aa

 

TOKYO SEISAKUSHO TRỤ SỞ CHÍNH (NHẬT BẢN)
aa

 

NHÀ MÁY TOKYO SEISAKUSHO (NHẬT BẢN)
aa
NHÀ MÁY KAWAGUCHI (NHẬT BẢN)
aa
NHÀ MÁY KOMAGANE (NHẬT BẢN)
NHÀ MÁY TAKADA SEIKI (NHẬT BẢN)
NHÀ MÁY TS PLATEC (NHẬT BẢN)
 
TOKYO SEISAKUSHO ASIA (THÁI LAN)